solárni kolektory

Solární kolektory využívají energii dopadajícího slunečního záření a efektivně ji využívají k ohřevu vody v zásobníkovém ohřívači nebo zásobníku. Tím se snižuje potřeba dodávky tepla z hlavního zdroje, což snižuje zátěž pro životní prostředí a náklady domácnosti. Solární kolektory lze také použít v kombinaci s nízkoteplotním vytápěním k podpoře vytápění.

 

Solární kolektor splňuje technické podmínky, pokud je akreditovaným zkušebním střediskem za zkušebních podmínek (intenzita záření 1000 W/m², teplotní rozdíl 30 °C) vydán doklad o výkonu uvedeném ve zkušebním protokolu certifikátu Solar Keymark.

 

 

Kolektorové systémy jsou schopny přeměnit 35 až 45 % sluneční energie, kterou během roku získají, na užitečné teplo. Účinnost systému závisí na typu kolektoru, rozdílu teplot mezi kolektorem a okolím a intenzitě záření v místě instalace, jakož i na potrubí systému, tepelné izolaci a typu akumulační nádrže.

 

 

Ústředním prvkem kolektoru je absorbér, ve kterém probíhá vlastní přeměna. Teplo se přenáší vedením tepla v absorbéru do teplonosné látky, která proudí v trubkách absorbéru a poté je dopravována do zásobníku (kotle). Aby bylo možné tento úkol optimálně splnit, skládá se absorbér z dobře vodivé kovové desky (měď nebo hliník) a selektivní konverzní vrstvy, která musí mít co nejvyšší absorpční schopnost (pohlcování) slunečního záření a minimální emisivitu (vyzařování tepla).

                                                                                       

 

                                                                                       

                                        

Ploché kolektory
Ploché kolektory se používají k ohřevu vody a stále častěji také k podpoře vytápění. Plochý kolektor se skládá z pláště kolektoru (obvykle v podobě hliníkové vany), absorbéru, tepelné izolace z minerální vlny a průhledného krytu.

 

Absorbér je obvykle vyroben z měděného nebo hliníkového plechu se solárním lakem nebo selektivním nátěrem, který téměř úplně přeměňuje sluneční záření na teplo. Použité sklo musí být odolné proti krupobití a nesmí obsahovat železo. Sluneční světlo prochází krycím sklem a dopadá na absorbér, ve kterém se ohřívá teplonosná kapalina. 

Běžně dostupné ploché kolektory vykazují průměrnou roční účinnost kolem 50 %. Pro instalace solárních kolektorů se obvykle používá sklon 45°, kdy je využití intenzity slunečního záření optimální.

Ploché kolektory jsou vhodné pro ohřev bazénové vody pouze v případě, že je kromě bazénu dodáván ještě další spotřebič (např. pro přípravu teplé vody nebo podporu vytápění). 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.