potrubí

Potrubí je dopravní prostředek složený z těsně spojených trubek. Potrubí je určeno k přepravě kapalin, plynů, ale i sypkých materiálů. Potrubím je však možné přepravovat například i poštu (potrubní pošta). Potrubí musí být těsné, s možností regulace průtoku a poddajné. Potrubí musí být položeno tak, aby bylo chráněno proti tepelným ztrátám a korozi.

 

 

Hlavní parametry potrubí
Jmenovitý tlak: je označení skupiny pracovních přetlaků odstupňovaných podle skupiny pracovních teplot. Označení je PN
Jmenovitá světlost: je přibližný vnitřní průměr potrubí. Označení je DN
Pracovní stupeň: přepravované látky jsou rozděleny do skupin. Pro teploty od 0 do 600 °C jsou skupiny označeny I - XI, pro teploty od 0 do - 200 °C jsou skupiny označeny A,B,C.
 

MATERIÁL TRUBEK A DUTÝCH PROFILŮ
Šedá litina: plynovody, vodovody, odpady -plasty: odpady, chemie. Průmysl
Ocel na odlitky: -||- -beton: vodovod, chemie. Průmysl
Kovaná ocel: vysokotlaké potrubí: kámen: odpad
Olovo: chemické kapaliny -částice: uhlí, štěrk, přeprava cementu
Měď: výměníky tepla, chladiče -Mosaz: předehřívací výměníky
Hliník: lehké výztuže -sklo: chemický průmysl
 

Základní veličiny definující potrubí a jeho části:

jmenovitý tlak PN
Jmenovitá světlost DN
pracovní stupeň : I - XI pro teploty 0 až 600 °C, A, B, C - pro teploty 0 až 200 °C
pracovní přetlak: předepsaný vnitřní přetlak pracovní látky, který má být udržován.
pracovní teplota: předepsaná teplota pracovní látky
jmenovitý tlak: označení skupiny pracovních přetlaků odstupňovaných podle pracovní teploty.
jmenovitá vůle: udává vnitřní průměr

 


 

OCHRANA, IZOLACE, TVAROVKY
-Ochrana potrubí proti korozi: - proti atmosférické korozi natřít tvarovky syntetickou základní barvou, ostatní části asfaltovým vlhkým lakem. Ochranné kryty nebo také chráničky se používají pro potrubí, která jsou uložena v zemi.

Ochranné povlaky na vnitřním povrchu jsou pryžové, vyrobené z taveného čediče. Repelentní izolace: -chrání přepravovanou látku před ochlazováním a zahříváním. Uložení trubky: - v celé délce na pevný podklad. Ukotvení upevní trubku tak, aby se nemohla pohybovat ani ve směru osy, ani ve směru na ni kolmém.

Dilatace potrubí: zmenšení délky a průměru potrubí v důsledku teplotních změn. Kompenzátory:- vyrovnávají úseky, které jsou prodlouženy teplem. Typy dilatačních spár: vlnovcové, pryžové, ve tvaru U, těsnicí, lyrové.

 

ARMATURY
Části potrubí slouží k řízení průtoku dopravované látky, úplnému uzavření průtoku, bezpečnostní a regulační funkci. Šoupátka:- malý průtočný odpor, otáčení o 90° - motýlový ventil, škrticí ventil Kohouty:- mají 1 pár kuželových těsnicích ploch, malý průtočný odpor, rychlé uzavření otočením o 90° - běžné praimy přírubové, šroubové, 3cestné, 4cestné

Ventily:-1 pár plochých nebo kuželových těsnicích ploch, vyšší průtokový odpor, malý zdvih pohonu -přímý, rohový uzávěr Posuvníky:-2 páry plochých těsnicích ploch, nízký průtokový odpor, pomalé otevírání a zavírání

Bezpečnostní a měřicí armatury: rychloměry:-měří průtok protékající kapaliny (loipát, šroubový vodoměr), průřezové měřidla:-určují průtok z rozdílu tlaku před a za průřezem (clona, tryska, Venturiho trubice), bezpečnostní armatury:-ochrana proti zvýšenému pracovnímu přetlaku, zabránění průtoku v nesprávném směru (pružinový pojistný ventil, zpětný ventil).

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.