Litina

Litina je slitina železa s uhlíkem. Uhlíku obsahuje více než 2,14 % podle binárního diagramu železo-uhlík. Při obsazích uhlíku nižších než 2,14 % se hovoří o ocelích. Má vysokou odolnost vůči tlaku a teplotě a zároveň nízkou pružnost. Litiny, u kterých je uhlík vyloučen ve formě grafitu, jsou tzv. litiny samomazné. Výrazem litina se označují také výrobky z litého železa, často umělecky zpracované, např. reliéfní desky kamen a krbů, náhrobky, kříže, dekorativní předměty i šperky.

 

 

 

Historie

Slévání litiny je mladší než slévání bronzu. V Číně se litina vyráběla již od 4. století př. n. l., Evropané začali litinu vyrábět až ve 14. století.[zdroj?]

Dělení litin

Litiny se rozlišují a dělí podle způsobu vyloučení grafitu (uhlíkových krystalů) ze surového železa. Tvar a velikost grafitu je určující pro vlastnosti litin, určuje jejich křehkost a tvrdost. Rozlišit vyloučení grafitu lze pod mikroskopem.

 • Tvárná litina – litina s kuličkovým grafitem – je mechanickými vlastnostmi srovnatelná s ocelí;
 • šedá litina – litina s lupínkovým grafitem – má vysokou schopnost tlumit rázy a chvění, dobré mazné vlastnosti;
 • bílá litina – v podstatě odlité surové železo; uhlík se nevyloučí ve formě grafitu, zůstane vázán na železo ve formě karbidu železa, litina se stává velice tvrdou a křehkou;
 • temperovaná litina – litina s vločkovým grafitem – je vytvořena tepelným zpracováním (tzv. temperací); složením je podobná šedé litině, je však o něco tvrdší.
 • vermikulární litina - litina s červíkovitým grafitem (rozvětvené zaoblené útvary se zaobleným zakončením)

Označování

Označování litin stejně jako ocelí podléhá normalizaci, v ČR se užívá česká technická norma ČSN či evropská norma.

Označování dle ČSN

Za písmennou značkou normy ČSN se (po mezeře) uvádí šestimístný číselný třídník: první dvojčíslí (00–99) značí třídu norem a je opět odděleno mezerou. Litina se dle ČSN značí: 42 xxyy.ab, přičemž:

 • 42 – třída norem pro hutnictví
 • xx – skupina materiálů:
  • 23 – tvárná litina (litina s kuličkovým grafitem)
  • 24 – šedá litina (litina s lupínkovým grafitem)
  • 25 – temperovaná litina (litina s grafitem tvaru nepravidelných zrn)
 • yy – číslo * 10 udává pevnost v tahu, jednotky MPa.
 • a (první doplňková číslice) – způsob tepelného zpracování
  • 0 – Tepelně nezpracovaný
  • 1 – Normalizačně žíhaný
  • 2 – Žíhaný (s uvedeným způsobem žíhání)
  • 3 – Žíhaný na měkko
  • 4 – Kalený, kalený a popouštěný při nízkých teplotách
  • 5 – Normalizačně žíhaný a popouštěný
  • 6 – Zušlechtěný na obvyklou dolní pevnost
  • 7 – Zušlechtěný na obvyklou střední pevnost
  • 8 – Zušlechtěný na obvyklou horní pevnost
  • 9 – Ostatní stavy, které nelze označit číslicí 0–8
 • b (druhá doplňková číslice) – způsob odlévání odlitku

Označování dle EN

Označování litin s přihlédnutím k mechanickým vlastnostem. Značí se: EN-GJxy-xxx-z

 • GJ = G značí materiál na odlitky, J vyjadřuje litinu
 • x = tvar grafitu:
  • L – lupínkový
  • S – kuličkový
  • M – temperovaný uhlík
  • V – vermikulární
  • N – litiny bez grafitu, ledeburitické
  • Y – zvláštní struktura
 • y = pouze v případě, že je nutné označit litiny podle mikrostruktury nebo makrostruktury:
  • A – austenit
  • F – ferit
  • P – perlit
  • M – martenzit
  • L – ledeburit
  • Q – kaleno
  • T – kaleno a popuštěno
  • B – temperované s černým lomem
  • W – temperované s bílým lomem
 • xxx = mechanické vlastnosti nebo chemické složení
 • z = tažnost v procentech (%) (viz tahová zkouška)

Například EN GJS-1000-5 značí litinu s kuličkovým grafitem (tvárná litina) s mezí pevnosti v tahu (Rm) 1000 MPa a tažností (A) 5 %.

Poznámka k sazbě označení a čísla normy: označení (ČSN, EN, ISO ...) spolu s číslicemi a dalšími znaky tvoří jediný výraz, jediný nerozdělitelný celek. Kromě písmen (verzálek) a číslic jsou součástí výrazu mezery, příp. spojovníky, příp. tečka či dvojtečka. Před spojovníkem, tečkou, dvojtečkou ani za spojovníkem, tečkou a dvojtečkou nikdy není mezera.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.