Geminox

Výrobce se řídí heslem Ecoefficiency, což ve skutečnosti znamená maximální účinnost, co nejnižší spotřebu energie a podlimitní škodlivé emise při nadstandardním uživatelském komfortu. Základem úspěchu je dokonalá konstrukce kondenzačního kotle Geminox vybaveného nejmodernější řídicí jednotkou Siemens LMS. Již základní integrovaný řídicí systém je vybaven funkcí pro snadné rozšíření o alternativní zdroje tepla, jako jsou solární kolektory, tepelná čerpadla atd.

 

Třicet let vývoje a výroby kondenzační techniky, od samého počátku zaměřené pouze na nejlepší řešení, přivedlo výrobky na vynikající technickou úroveň. Současným trendem již není jen technologie, ale špičková technologie, která bezpodmínečně respektuje naše životní prostředí.

 

 

 

Jedinečné technické řešení zaručuje následujících 5 úrovní úspory paliva:
První fáze spočívá v kondenzaci, kdy se využívá část tepla, které u běžných kotlů uniká do komína. Toto dodatečné teplo se používá k předehřevu vratné vody ze systému ústředního vytápění.
Druhou fází je optimalizace spalovacího procesu v celém rozsahu výkonu kotle. Patentovaný kruhový hořák s předmícháním paliva (zemní plyn nebo propan) se vzduchem zajišťuje díky konstantnímu poměru vzduch/plyn maximální účinnost spalování s minimem škodlivých emisí.
Třetím stupněm je adaptivní ekvitermní regulace integrovaná v řídicí jednotce kotle Siemens LMS, která zabraňuje zbytečnému přechlazování stěn budovy , optimalizuje tepelnou pohodu domu a zvyšuje účinnost celého tepelného systému. Připojení solárních kolektorů nabízí další úspory. Řídicí jednotka LMS je připravena pro snadné rozšíření topného systému o další alternativní zdroje.
Čtvrtým stupněm je inteligentní regulace otáček nízkoenergetického oběhového čerpadla třídy A. Tato funkce výrazně snižuje teplotu vratné vody v přechodných obdobích, čímž výrazně rozšiřuje pásmo využití kondenzace. Významné je také celkové snížení spotřeby elektrické energie.
Pátý a nejdůležitější stupeň představuje široká lineární modulace, která umožňuje rovnoměrné vytápění budovy bez zbytečného cyklování kotle. Není žádným tajemstvím, že po 3/4 topné sezóny je 15-50 % jmenovitého výkonu kotle zcela dostačující. Všechny konvenční kotle, které nelze snížit na tyto hodnoty při zachování zaručené účinnosti, se stávají ve ¾ topné sezóny výrazně neekonomické. Jednou z nejsilnějších stránek kotlů THRs je právě schopnost pracovat s maximální účinností a bez cyklování i při nejběžnějších venkovních teplotách v rozmezí 5-15 °C. Tato výhoda se nejvíce projevuje u moderních domů. Dnešní nové budovy mají obvykle tepelnou ztrátu kolem 10 kW. Proto je podle výše uvedených a v praxi ověřených zásad pro běžný provoz takového domu nutný startovací výkon kotle menší než 3 kW. Pokud tento parametr není splněn a kotel je provozován mimo svůj provozní rozsah, začne cyklovat. Standardní kotle s počátečním výkonem kolem 6-8 kW projdou ročně až 40 000 takových vypnutí a zapnutí. Toto číslo vypadá velmi nerealisticky, ale po přepočtu na topné dny za rok to znamená jedno spuštění kotle každých 10 minut. Ze zkušenosti však víme, že ani minutové intervaly nejsou výjimkou. Správně zvolený kondenzační kotel Geminox THRs nevykazuje více než 4 000 spuštění za rok. I laikovi musí být jasné, jaký závěr lze z těchto čísel vyvodit.
Jedinečnou vlastností kondenzačních kotlů THRs je možnost změny jejich výkonového rozsahu. Zvýšení nebo snížení výkonového rozsahu kotle lze dosáhnout jednoduchou výměnou cenově dostupného hořáku a přeprogramováním obslužného softwaru. Tato inovativní filozofie umožňuje, aby kondenzační kotle THRs byly vždy provozovány optimálně. Nenutí investory ke kompromisním nákupům s ohledem na jejich budoucí plány spojené se zvýšenými požadavky na přípravu tepla (přístavby, vyhřívané bazény, zimní zahrady atd.). Tímto způsobem je dosaženo standardizovaného stupně využití v rozsahu 106-109 % (PCI) v celém modulovaném rozsahu. To přináší 25-40% úsporu paliva ve srovnání s běžnými kotli.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.