Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty ohřívané vody (regulací zdroje tepla) na základě venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě je nutná vyšší teplota dodávané topné vody, aby se vyrovnala dodávka tepla a tepelné ztráty místnosti a teplota v místnosti zůstala konstantní.

Pro danou místnost je možné určit soubor tzv. ekvitermních křivek (nazývaných také "topné křivky"), které popisují vzájemnou závislost teploty ohřívané vody, teploty místnosti a venkovní teploty.

Na základě požadované teploty v místnosti je možné zvolit určitou křivku a regulovat teplotu topné vody podle venkovní teploty. Výše uvedený popis samozřejmě okamžitě vyvolává několik základních otázek. Co to vlastně znamená "je možné určit soubor ekvitermních křivek?"?

 

 

Soubor topných křivek se určuje jednak na základě požadované teploty v místnosti (např. pro požadovanou teplotu 25 °C), jednak na základě znalosti nejnižší venkovní teploty, která byla v dané oblasti kdy dosažena. Typický průběh závislosti teploty ohřívané vody na venkovní teplotě, tj. ekvitermní křivky, je znázorněn na obrázku 1.

 

Na tomto obrázku jsou uvedeny tři ekvitermní charakteristiky pro požadované pokojové teploty 25 °C, 20 °C a 15 °C. Ekvitermní charakteristiky jsou implementovány v příslušných zařízeních, která se nejčastěji označují jako ekvitermní regulátory. V těchto ekvitermních regulátorech jsou zavedeny jednotlivé ekvitermní křivky, které se nejčastěji označují určitými čísly.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.