závit

Závit je technický prvek strojních součástí, jehož tvar je dán povrchem závitu. Povrch se vytváří navíjením profilu na válec podél šroubovice s definovanou roztečí.

Vlákno může být:

Pravostranný (obvyklý)
Vlevo
Vnitřní (matice)
Vnější (šroub)
Jednosměrný
Vícecestný
Střih
Tvarované (válcované)
Nomenklatura
Závitová plocha - plocha vzniklá pohybem závitového profilu tak, že každý bod závitového profilu opisuje šroubovici, přičemž osový posun na jednu otáčku je roven kolmému průmětu závitového profilu na osu nebo násobku této délky celým číslem.
Šroubovice - přímka tvořená bodem, který se rovnoměrně otáčí kolem pevné osy a zároveň se rovnoměrně posouvá v jejím směru.
Profil závitu - křivka (lomená čára), která je ohraničena dvěma stejně vzdálenými body ležícími rovnoběžně s osou závitu. Jeho vrcholy jsou obvykle zkosené nebo zaoblené.
 

 
Dělení vláken podle profilu a sklonu
Metrický závit (M), vrcholový úhel 60°
Jemný metrický závit
Whitworthův závit (W), vrcholový úhel 55°, rozměry v palcích, zavedl Whitworth 1841.
Závit Whitworth s vrcholovou vůlí
Trubkový závit (G), horní úhel 55°, rozměry v palcích, používaný instalatéry
Kuželový trubkový závit (G con), (zavedl Whitworth 1841)
Kulatý závit (Rd), používaný např. pro ojnice vozů
Edisonův závit (E), používaný např. pro žárovky
Trapézový přímý závit (Tr) vrcholový úhel 30° (29° v USA) nebo také trapézový, používaný v obráběcích strojích.
Lichoběžníkový závit (S)
Pancéřový závit (Pg), vrcholový úhel 80°, používá se v kabelových vývodkách.
Plochá nit - průřez nitě je čtvercový.
Loewenherzova nit - vrcholový úhel 53°8' - používaná v Německu v 19. století, vrcholový úhel odpovídá rovnostrannému trojúhelníku s výškou rovnou základně.
Prodejní nit - v USA se používala až do začátku 20. století.
Americká hrubá nit (zavedena v roce 1922)
Americký jemný závit ASME - (zaveden 1907)

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.