konzole

Konzola nebo konzolový nosník může být:

v pozemním stavitelství (stavební inženýrství) a inženýrské mechanice: nosník na jednom konci pevně zapuštěný do nosné konstrukce a na druhém konci zcela volný, viz konzolový nosník (zapuštěný nosník).
v (zejména historické) architektuře: specifický dekorativní (např. kamenný) trám (nosný prvek) sloužící jako podpěra balkonu, římsy, podstavce apod., viz konzola (dekorativní architektura) (srov. cantilever)
Konzola může být také:

kus (obvykle kovový a ve tvaru L nebo vodorovná tyč) připevněný na jednom konci ke stěně (apod.), který je určen k nesení nebo držení předmětů, druh podpěry, viz konzola (konstrukce)
ve frézování: nosná část konzolové frézky, která je připevněna k jejímu stolu, viz konzola (frézka).
v elektrotechnice: podpěra, která je upevněna např. na stožáru nebo sloupu a která nese izolátory, vodiče, signály atd., viz konzola (vodiče).
v závěsech a pantech:
podpora záclonové tyče
zřídka: záclonová tyč
ve výpočetní technice:
obecně: zařízení pro základní ovládání počítače, elektronického zařízení, měřicího přístroje apod., buď fyzické zařízení (např. monitor s klávesnicí), nebo program v počítači, který takové zařízení emuluje, viz např. systémová konzola, ovládací panel a konzola (příkazy).
konkrétně:
původně: ovládací konzola (nebo panel) počítače mainframe sestávající z obrazovky a terminálu.
(libovolná) vstupní/výstupní jednotka sestávající z monitoru a klávesnice, videoterminál, viz videoterminál
zkratka: herní konzole
v počítačových sítích: terminál nebo stolní počítač používaný k monitorování nebo ovládání sítě.
uživatelské rozhraní jakéhokoli počítačového monitorovacího systému, systému správy (např. sítě, disku atd.) nebo řídicího systému, viz konzola (uživatelské rozhraní).
okno (nebo zobrazení na celé obrazovce), do kterého se zadávají textové příkazy prostřednictvím příkazového řádku, viz konzola (příkazy).
v automobilismu zkráceně: středová konzola (ovládací panel uprostřed mezi předními sedadly automobilu)
v ekonomii nepřesně: konzole (specifický státní dluhopis, obvykle ve formě perpetuity, nebo perpetuita obecně).

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.