energeticka učinnost

Energetická účinnost je poměr mezi výstupem výkonu, služby, zboží nebo energie a vstupem energie.

zvýšení energetické účinnosti je zvýšení energetické účinnosti v důsledku technologických změn, změn chování a/nebo ekonomických změn.

 

Směrnice o energetické účinnosti stanoví společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v Unii s cílem zajistit, aby bylo do roku 2020 dosaženo hlavního cíle EU v oblasti energetické účinnosti ve výši 20 %, a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti po tomto roce.

 

Cíle v oblasti energetické účinnosti

Každý členský stát má stanovit tzv. orientační národní cíl energetické účinnosti. Při stanovování těchto cílů členské státy zohlední zejména skutečnost, že spotřeba energie v Unii v roce 2020 nesmí překročit 1474 Mtoe primární spotřeby energie a 1078 Mtoe konečné spotřeby energie.

 

Energetický audit

Podle směrnice o energetické účinnosti je energetický audit systematický postup pro získání dostatečných informací o současném profilu spotřeby energie v budově nebo skupině budov, průmyslovém nebo obchodním provozu nebo zařízení nebo soukromé či veřejné službě a pro identifikaci a kvantifikaci nákladově efektivních opatření. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.