elektricka energie

Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické pole, tím více elektrické práce může vykonat.

Elektrický potenciál mají všechna tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa). Nejčastěji se elektrický potenciál udává pro elektrické zdroje ve formě elektromotorického napětí.

Schopnost přenášet elektrickou energii (přesněji: energii elektromagnetického pole) vyplývá z Maxwellových rovnic elektromagnetického pole, které toto pole přesně popisují. Vlastním přenašečem elektrické energie je vždy elektromagnetické pole jako takové (nikoliv elektrické napětí a nikoliv elektrický proud, které jsou jen vnějšími projevy tohoto pole).

Spotřebovaná elektrická energie (úbytek elektrické energie) ΔE se rovná elektrické práci W vykonané elektromagnetickým polem:

{\displaystyle \Delta E=-W}

Spotřebovaná elektrická energie ve spotřebiči, jímž protéká stálý elektrický proud I po dobu t, a na jehož svorkách je stálé elektrické napětí U, se vypočte:

{\displaystyle E=U.I.t}

nebo též

{\displaystyle E=P.t}, kde P je stálý elektrický příkon spotřebiče.

Kromě jednotky joule se pro elektrickou energii v praxi používá jednotka kilowatthodina, zkratka kWh:

1 kWh = 3,6 MJ

Elektrická energie je jeden z druhů energie a je možné ji měnit na mechanickou energii, tepelnou energii (Jouleovo teplo), světelnou energii (což je jen jiná forma elektromagnetického pole), atd.

 

 

Výroba elektřiny
Elektřina pro dodávky do elektrické sítě se získává z různých zdrojů. Pokud pochází z přeměny vodní, větrné, solární nebo geotermální energie, hovoříme o tzv. zelené energii z obnovitelných zdrojů. Donedávna bylo nejrozšířenějším způsobem získávání elektřiny spalování fosilních paliv, zejména uhlí, které je nyní na ústupu, zejména v Evropě, v souvislosti se snahou o snížení emisí CO2. Na Slovensku mají největší podíl na výrobě elektřiny jaderné elektrárny.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.