Bar

Bar (značka bar) je jednotka tlaku. Bar není jednotkou SI, ale jako dekadický násobek jednotky SI (pascal) se může používat (stejně jako například tuna nebo litr). Bar se stále používá jako ilustrační hodnota, protože 1 bar je přibližně tlak atmosféry.

 

Tlak je fyzikální veličina vyjadřující poměr síly {\displaystyle F} (nazývaná tlaková síla) působící kolmo, rovnoměrně a spojitě na povrch a obsah tohoto povrchu {\displaystyle S}.

 

Atmosférický tlak

Atmosférický tlak je zvláštním případem hydrostatického tlaku vyvolaného hmotou vzduchu tvořícího atmosféru. Vlivem počasí atmosférický tlak mírně kolísá, proto byl zaveden tzv. standardní atmosférický tlak neboli normální tlak, který má hodnotu 101 325 Pa a přibližně odpovídá typickému tlaku na úrovni hladiny moře. Tlak v atmosféře klesá s nadmořskou výškou, protože sloupec vzduchu nad místem měření se zmenšuje.

Přetlak a podtlak
Jedná se o relativní vyjádření tlaku, obvykle jako tlak v nějakém uzavřeném prostoru vzhledem k tlaku v okolním prostoru (často atmosférickému). Přetlak znamená vyšší než referenční tlak, podtlak znamená nižší než referenční tlak.

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.