bakterie

Bakterie (lat. Bacteria; další slovenské a latinské názvy viz níže) je v současném pojetí doménou taxonu Cellulata (=buněčné organismy; lat. Cellulata). Spolu s archei tvoří neformální skupinu prokaryot. Pojem bakterie je při bližším pohledu v literatuře chápán různě (viz níže); předmětem tohoto článku (s výjimkou části kapitoly o systematice) jsou bakterie v užším slova smyslu, tzv. eubakterie.

Bakteriální buňka se obvykle skládá z peptidoglykanové buněčné stěny, jaderné oblasti (nukleoidu), DNA bez intronů, plazmidů a ribozomů prokaryotického typu. Bakterie se nerozmnožují pohlavně, ale nejčastěji se dělí binárně. Bakterie jsou nejrozšířenější skupinou organismů na světě.

Bakterie jsou důležité v planetárním koloběhu živin a často vstupují do vzájemně prospěšných vztahů s jinými organismy. Na druhou stranu je známo i mnoho patogenních bakterií, tj. druhů, které způsobují infekce.

 

Systematicka klasifikace

 
Baktérie Escherichia coli pod elektrónovým mikroskopom.
 

Rozsah pojmu a zařazení do systému
Rozsah pojmu bakterie se měnil v závislosti na době a autorovi. V závislosti na použitém systému se tedy pojem "bakterie" může vztahovat na:

V minulosti:
prokaryota
prokaryota s výjimkou sinic, rickettsií v širším slova smyslu (= rickettsie v užším slova smyslu, bartonely a chlamydie) a případně mykoplazmat, někdy také s výjimkou spirochet a příležitostně také s výjimkou aktinomycet (Rickettsie, bartonely, chlamydie a mykoplazmata byly v těchto systémech považovány za viry nebo organismy na přechodu mezi bakteriemi a viry; spirochety byly považovány za živočichy nebo organismy na přechodu mezi bakteriemi a živočichy; aktinomycety byly považovány za houby nebo organismy na přechodu mezi bakteriemi a houbami.
prokaryota (případně kromě sinic), včetně nebuněčných organismů, zejména virů.
prokaryota, s výjimkou sinic.
prokaryota s výjimkou archeí a sinic (Tato varianta je poměrně vzácná. Synonymum: Eubacteriophyta)
Dnes:
Prokaryota kromě archeí (Synonymum:Eubacteria)
Vysvětlivka: Termín prokaryota zde zahrnuje klasické bakterie (včetně rickettsií, bartonel, chlamydií, mykoplazmat, spirochet, aktinomycet), archea a sinice (včetně prvoků).

Varianty zařazení bakterií do systému živých organismů viz Systém živých organismů.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.