Internetový velkoobchod

anoda

Anoda ( ἄνοδος (anodos), "výstup") je elektroda, která odvádí z prostoru záporné částice elektrického náboje.

 

 

Která z elektrod určité součástky je v daném okamžiku anodou a která katodou, závisí na typu součástky a provozním režimu. V elektrochemii představuje anoda elektrodu, na které probíhá oxidace. Pokud se na elektrody přivede dostatečně velké vnější napětí, dochází k elektrolýze, při níž je anoda elektrodou s kladným nábojem. Příkladem je nabíjení baterie. Naopak při vybíjení elektrochemického zdroje, kdy proud teče opačným směrem než při nabíjení, je anoda elektrodou se záporným nábojem.

V elektronice se s tímto názvem můžeme setkat u součástek, jako je dioda nebo elektronka, kde anoda obvykle (ne vždy) představuje elektrodu s kladným napětím. U polovodičových diod je anoda polovodič typu P a je připojena ke kladnému napětí v propustném směru. Zvláštním případem je fotodioda. Jedná se o diodu, která při svícení funguje jako zdroj elektrické energie. Polovodič typu P je v tomto případě kladným pólem zdroje, proud z něj vychází, prochází obvodem a vstupuje do záporné svorky - polovodiče typu N, který tvoří anodu.

 


Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.