ampér

Ampér (symbol A) je jednotkou SI pro elektrický proud a je jednou ze sedmi základních jednotek SI. Pojmenována byla po francouzském matematikovi a fyzikovi André-Marie Ampérovi (1775-1836), který je považován za otce elektrodynamiky.
Ampér se používá k vyjádření toku elektrického náboje. 1 ampér se rovná přenosu 1 coulombu za 1 sekundu.

Ampér by se neměl zaměňovat s Coulombem (ampérsekunda). Ampér je jednotkou průtoku elektrického proudu neboli množství náboje, které projde za jednotku času; coulomb je jednotkou elektrického náboje.

 

 

Definice

 

Ilustrace definice ampéru
Ampérův silový zákon říká, že mezi dvěma vodiči, kterými protéká elektrický proud, působí přitažlivá nebo odpudivá síla. Tato síla je použita ve formální definici ampéru: Ampér je ustálený elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vytváří mezi nimi ustálenou sílu 2 × 10-7 newtonů na 1 metr délky vodiče.

Jednotka SI pro náboj, coulomb, je množství náboje přenesené proudem o velikosti 1 A za 1 s. Naopak proud o velikosti 1 A představuje průtok náboje o velikosti 1 C daným bodem vodiče za 1 s.

 

Historie
Ampér byl původně definován jako desetina jednotky elektrického proudu v soustavě CGS. Tato jednotka se nyní nazývá ampér a byla definována jako velikost proudu, který při průchodu 1 cm vodiče vzdáleného od sebe 1 cm vyvolá sílu 2 dynů.

Mezinárodní ampér byl předchůdcem ampéru; byl definován jako proud, který vyluhuje 0,001 118 000 gramů stříbra za sekundu z roztoku dusičnanu stříbrného. Pozdější měření určila tento proud na 0,995 85 A.

Navrhovaná budoucí definice
Jako vhodnější definice ampéru byla navržena definice pomocí toku elementárního náboje. Vzhledem k tomu, že coulomb se rovná přibližně 6,2415093×1018 elementárních nábojů (např. elektronů), jeden ampér se rovná průchodu 6,2415093×1018 elementárních nábojů bodem vodiče za 1 sekundu. Navrhovaná změna by definovala 1 A jako proud ve směru toku daného počtu elementárních nábojů za sekundu.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.