FAQ - Často kladěné otázky

OTÁZKA: Mohu použít Hep2O v nepřetržitě provozovaném recirkulačním systému?

ODPOVĚĎ: NE. Nepřetržitě provozovány recirkulační systémy jsou odlišné od konvenčních rozvodů teplé vody a ústředních topných systémů pro které byly testované produkty Hep2O.

 

OTÁZKA: Jaká vzdálenost by měla být mezi T-přípojkou ze sekundární cirkulace a začátkem instalace Hep2O?

ODPOVĚĎ: Instalace Hep2O po této odbočce je prakticky mrtvá větev, která čerpá teplou vodu pouze pokud jsou ventily otevřené. Zajistěte alespoň 200mm měděné trubky pro rozptýlení tepla.

 

OTÁZKA: Jaký vliv bude mít potěr na Hep2O pokud ho položíme do země?

ODPOVĚĎ: Na trubky mít vliv nebude, ale může to být v rozporu se stavebními předpisy pokud nebude trubka použita pro rozvod teplé a studené vody v těsnění.

 

OTÁZKA: Můžeme použít spojku Hep2O na staré hrotové 22mm potrubí?

ODPOVĚĎ: Ano, ale potřebujete speciální 22mm vsuvku. 15mm potrubí s originální podpůrnou vsuvkou může být vloženy do jakékoliv spojky Hep2O bez speciální podpůrné vsuvky.

 

OTÁZKA: Mohu použít 15mm bariérové ​​potrubí jako výstupní potrubí z bezpečnostního ventilu kotle?

ODPOVĚĎ: Ne, musíte použít měď.

 

OTÁZKA: Můžeme použít Hep2O pro rozvod olejů?

ODPOVĚĎ: Ne, předpisy vyhrazují použití mědi pro tyto účely.

 

OTÁZKA: Co potřebujeme pro nadpojenie staré ½ "medu na 15mm Hep2O?

ODPOVĚĎ: HD1 / 15 - 15mm přímá spojka bude sedět na starou měď a tak ji můžete napojit na 15mm Hep2O.

 

OTÁZKA: Můžeme napojit starou ¾ "měď na 22mm Hep2O?

ODPOVĚĎ: Ano, použijte adaptér HD3A / 22.

 

OTÁZKA: Můžeme použít trubky a spojky Hep2O se slanou vodou?

ODPOVĚĎ: Ano, toto nebude mít žádný následek na trubky a spojky.

 

OTÁZKA: Můžeme omítat stěny s trubkami Hep2O?

ODPOVĚĎ: Ano, omítka nebude mít žádný vliv na trubky. Nicméně doporučujeme aby byly uloženy dostatečně hluboko aby nepopraskal povrch omítky, ideálně zasazené do cihly.

 

OTÁZKA: Můžeme uložit Hep2O pod zem?

ODPOVĚĎ: Obyčejná hloubka trubky pod zemí je minimálně 600 mm takže by trubka Hep2O nevydržela váhu jakékoli zeminy nad ní. Mohou však být uloženy do izolovanáho kanálu uzavřeného na obou stranách.

 

OTÁZKA: Existuje Hep2O spojka kterou by bylo možné zapojit přímo do termostatického radiátorového ventilu?

ODPOVĚĎ: Hep2O bude pasovat přímo do většiny termostatických radiátorových ventilů které podporují použití trubek. Také máme v nabídce radiátorové ventily HX 71/10 a HX71 / 15.

 

OTÁZKA: Můžeme použít trubky Hep2O v exteriéry, například pod krytinou?

ODPOVĚĎ: Toto se nedoporučuje kvůli mrazům, slunečnímu záření, apod.

 

OTÁZKA: Můžeme na fitinky Hep2O použít nějaký lubrikant?

ODPOVĚĎ: Ne, spojky jsou již předmazány, ale pokud O-kroužek po demontáži vyžaduje mazání pro znovupřipojení, použijte pouze HX200 sprejový spojovací lubrikant, jakékoliv jiné mazání poruší záruku a může porušit předpisy.

 

OTÁZKA: Může být Hep2O použity pro distribuce plynu?

ODPOVĚĎ: Ne, ani standardní nebo bariérová trubka není navržena pro plyn.

 

Otázka: Jaká je nejnižší teplota média které může Hep2O rozvádět?

ODPOVĚĎ: Při nemrznoucí směsi na bázi etylenglykolu je to -15 ° C.

 

OTÁZKA: Může Hep2O distribuovat demineralizovanou vodu?

ODPOVĚĎ: Ano, toto nebude mít žádný následek na trubky a spojky.

 

OTÁZKA: Vyžaduje Hep2O izolaci?

ODPOVĚĎ: Ano, Hep2O by mělo být izolovány přesně takovým způsobem a tloušťkou jako měď.

 

OTÁZKA: Způsobuje Hep2O kondenzaci tak jako měděná trubka?

ODPOVĚĎ: Ne ve stejné míře.

 

OTÁZKA: Můžeme použít trubky Hep2O s kotlem Worcester?

ODPOVĚĎ: Viz prosím pokyny k instalaci pro kotle Worcester.

 

OTÁZKA: Můžeme na Hep2O použít vzduchový tlak?

ODPOVĚĎ: Nedoporučujeme stlačený vzduch, pouze tlakové zkoušky vodou. Voda ukáže jakoukoliv netěsnost a je mnohem bezpečnější. Použití tekutin na identifikaci netěsností se vzduchovým testem může poškodit fitinky a poruší záruku.

 

OTÁZKA: Proč jsou ventily HX37 / 15 nezpůsobilé pro ústřední topení?

ODPOVĚĎ: Materiál kterým jsou tyto ventily vyrobeny není určen pro použití s ​​vysokými teplotami které jsou spojeny s ústředním vytápěním. Měl by být použit kulový ventil HX22 / 15.

 

OTÁZKA: Mohou být trubky a spojky Hep2O použity na masážní sprchu?

ODPOVĚĎ: Ano.

 

OTÁZKA: Jaké je obecné pravidlo pro tlakovou zkoušku u systému Hep2O?

ODPOVĚĎ: Nejprve spusťte nízkotlakou vodní zkoušku na 0,5 - 1 bar pokud jsou v systému pouze rozebíratelné spojky, pak tlakovou zkoušku na 1,5 násobek běžného provozního tlaku s doporučením na 10 bar na minimálně 45 minut. Pokud jsou v systému nainstalovány i úzkoprofilová spojky, měla by být zavedena 18 bar zkouška na minimálně 45 minut.

 

OTÁZKA: Je Hep2O vhodný pro použití s ​​vařičem na tuhá paliva?

ODPOVĚĎ: Ne, vzhledem k nekontrolovatelnou teplotu má vařič sklony pro dosažení příliš vysokých teplot. Použitá musí být měď.

 

OTÁZKA: Jak daleko by měly být trubky Hep2O uloženy od stropních svítidel?

ODPOVĚĎ: Požární předpisy stanoví umístění minimálně 150 mm od svítidel.

 

OTÁZKA: Můžeme použít Hep2O pro rozvod stlačeného vzduchu?

ODPOVĚĎ: Ne, toto není doporučeno.

 

OTÁZKA: Jaký je minimální provozní tlak pro studenou vodu při použití Hep2O?

ODPOVĚĎ: 12 bar při 20 °.

 

Otázka: Jaká je zátěžová kapacita pro 15mm trubku Hep2O?

ODPOVĚĎ: Výpočty závisí na celkové délce, dostupném čerpadle a teplotách na vstupu a zpátečce.

 

OTÁZKA: Je určena maximální velikost radiátoru, kterou mohu použít s 10mm trubkou Hep2O pro ústřední vytápění?

ODPOVĚĎ: Předložte instalatérovi tabulky tlakových ztrát Hep2O (15 °, 55 ° and 75 °). Všechny vlastnosti instalace jako velikost instalace, vzdálenost mezi rozdělovačem a kotlem / čerpadlem atd. musí být zohledněny.

 

OTÁZKA: Jaký je průtok trubky Hep2O?

ODPOVĚĎ: Průtok je stejný jako u mědi pokud je ohybů co nejméně.

 

OTÁZKA: Jaké jsou doporučení pro izolování Hep2O?

ODPOVĚĎ: Postup a způsob je stejný jako u mědi.

 

Otázka: Jaká je tepelná roztažnost Hep2O?

ODPOVĚĎ: Lineární teplotní roztažnost při polybutylýne (Hep2O potrubí) je 0.00013. 1 potrubí se prodlouží o 0.13mm při každém 1 ° C. To znamená, že 1m trubky se prodlouží o 1,3 mm při zvýšení teploty o 10 ° C.

 

OTÁZKA: Můžeme převést potrubí Hep2O otvorem ve zdi?

ODPOVĚĎ: Ano, ale mělo by být chráněno vsuvkou nebo dočasně přelepené páskou aby se nepoškrábaly potrubí a po instalaci přes stěnu musí být páska odstraněna.

 

OTÁZKA: Jak napojit hlavní ½ "potrubí na 15mm Hep2O?

ODPOVĚĎ: Taková spojka není k dispozici, ale dosáhnout se to dá s použitím kompresního fitinku určeného pro použití na ½ " trubky spolu s podpůrnou vsuvkou na konci potrubí Hep2O.

 

OTÁZKA: Můžeme použít Hep2O v akváriu?

ODPOVĚĎ: Můžeme jen potvrdit, že Hep2O je certifikováno pro pitnou vodu.

 

OTÁZKA: Je Hep2O citlivé na ultrafialové světlo?

ODPOVĚĎ: Ano, jak všechny plasty v určité míře. Tam kde je použito Hep2O ve venkovních prostorách, musí být izolované vodoodpudivě pro tepelnou ochranu a ochranu před ultrafialovým zářením.

 

OTÁZKA: Můžeme použít Hep2O na kondenzační výpusť na kondeznačnom kotli?

ODPOVĚĎ: Ano.

 

OTÁZKA: Můžeme rozvážet deionizovanou vodu přes potrubí Hep2O?

ODPOVĚĎ: Ano, je to naprosto bezpečné.

 

OTÁZKA: Kolik vody je v jednom metru potrubí Hep2O?

ODPOVĚĎ: 10mm potrubí = 32ml, 15mm potrubí = 110ml, 16mm potrubí = 120ml, 22mm potrubí = 260ml, 28mm potrubí = 400ml.

 

OTÁZKA: Můžeme použít spojky Hep2O na měď?

ODPOVĚĎ: Ano.

 

OTÁZKA: Jsou spojky Hep2O 28mm kompatibilní se starou 1" měděnou trubkou?

ODPOVĚĎ: Ano, ale 1" měď bude vyžadovat vodicí hranu a může být trochu těsná.

 

OTÁZKA: Jak je možné vložit a vysunout zátku Hep2O?

ODPOVĚĎ: Zátka byla navržena aby byla vložena přímo do rozebíratelné spojky bez odstraňování úchytné západky. Pro vynětí zátky je nutné odpojit spojku a odchýlit pojistku pomocí klíče HX79.

 

OTÁZKA: Mohu použít Hep2O v oblastech s tvrdou vodou?

ODPOVĚĎ: Ano, hladký povrch Hep2O zabraňuje usazování kamene.

 

OTÁZKA: Mohu použít Hep2O v oblastech s měkkou vodou?

ODPOVĚĎ: Ano, narozdíl od mědi, nezáleží na tom jaká je voda měkká, trubka Hep2O nebude korodovat.

 

OTÁZKA: Má chlor nepříznivý vliv na Hep2O potrubí?

ODPOVĚĎ: Soustavné vystavování chlorem nad 0.5ppm by mělo být vyloučeno. Tyto parametry se však nevyskytují v běžné dodávce pitné vody. Hep2O není vhodné pro použití v systémech s vysokým obsahem chloru jako bazény nebo vodní dekorace.

 

Otázka: Jaká je vkládací hloubka rozebíratelných a průchodnosti fitinky?

ODPOVĚĎ: 10mm = 23mm, 15mm = 28mm, 22mm = 31mm, 28mm = 40mm. Toto je hloubka s podpůrnou vsuvkou nasunutou v potrubí.

 

OTÁZKA: Kdy bylo uvedeno Hep2O?

ODPOVĚĎ: Standardní potrubí bylo uvedeno v roce 1982 pod názvem Acorn, potrubí s kyslíkovou bariérou bylo uvedeno později, v roce 1992.

 

OTÁZKA: Bude mít kontakt polystyrenové izolace vliv na polybutylen?

ODPOVĚĎ: Ne.

 

OTÁZKA: Je vymezen minimální rádius v němž by měla být trubka Hep2O ohýbaná?

ODPOVĚĎ: Ano, je to průměr potrubí x 8.

 

OTÁZKA: Co se stane když jsem zkroutil potrubí Hep2O?

ODPOVĚĎ: I když bychom se tomu měli vyhýbat, není třeba se zbavovat trubky, protože toto může snížit pevnost potrubí maximálně o cca 10%. Když je však zničena celá stěna potrubí, je ho nutné opravit nebo vyměnit.

 

OTÁZKA: Můžeme trubku Hep2O nahřát?

ODPOVĚĎ: Ano.

 

OTÁZKA: Můžeme umístit trubky Hep2O do struktur z umělých kamenů?

ODPOVĚĎ: Ano, nebude to mít na potrubí žádný zásadní vliv.

 

OTÁZKA: Můžeme použít Hep2O jako vývod z drtiče (např. Saniflo)?

ODPOVĚĎ: Ne, není to doporučeno.

 

OTÁZKA: Potřebovali bychom trubici pro 28mm Hep2O potrubí.

ODPOVĚĎ: Protože 28mm trubice neprodáváme, jako alternativu doporučujeme 32mm odpadní trubku.

 

OTÁZKA: Je třeba izolovat Hep2O abychom předešli tepelným ztrátám?

ODPOVĚĎ: Ano, stejným způsobem jako měď.

 

OTÁZKA: Bude mít silikonový tmel nepřízdnivý vliv na potrubí Hep2O?

ODPOVĚĎ: Ne.

 

OTÁZKA: Jak blízko u spojce Hep2O můžeme aplikovat teplo na měděnou trubku?

ODPOVĚĎ: Doporučujeme vzdálenost minimálně 30 cm se studeným vlhkým ručníkem omotaným kolem měděné trubky pro snížení tepla vedeného trubkou.

 

OTÁZKA: Můžeme použít Hep2O na kotel na tuhá paliva?

ODPOVĚĎ: Ne, protože maximální teplota vody v kotlích na tuhá paliva není regulovatelná a může dosáhnout nadměrné teploty.

 

OTÁZKA: Který druh izolačních ventilů je vhodný pro použití na ústředním vytápění?

ODPOVĚĎ: Naše kulové ventily jsou vhodné pro tento účel.

 

OTÁZKA: Proč nemá 15mm a 22mm bílá Hep2O trubka šedou vnitřní polybutanové vrstvu jako 10mm trubka?

ODPOVĚĎ: 10mm potrubí je vyráběno s šedou vnitřní vrstvou aby byly dosaženy požadavky průhlednosti. Žádné světlo by nemělo procházet přes stěny potrubí až k pitné vodě, jakékoliv světlo v potrubí může podpořit růst řas. Tloušťka stěn u 15mm a 22mm potrubí je postačující pro zabránění průniku světla.

 

OTÁZKA: Existuje konkrétní kovová páska vhodná pro použití na trubky Hep2O?

ODPOVĚĎ: Na potrubí a spojky Hep2O by neměla být instalována žádná páska.

 

OTÁZKA: Můžeme použít Hep2O na solární vytápění?

ODPOVĚĎ: Hep2O by nemělo být použity pro primární okruh solárního topného systému, neboť teplota v něm není termostaticky ovládána. Hep2O je vhodné pro použití pro sekundární okruhy v těchto systémech.

 

OTÁZKA: Můžeme použít Hep2O nemrznoucí směsí?

ODPOVĚĎ: Nejsme si vědomi žádných problémů které by mohly z toho vyplývat. Nemrznoucí směs na bázi glykoletylénu bude vhodná pro použití v polybutanové systémech pokud neobsahuje detergent jako disperzant.

 

Otázka: Jaká je tloušťka stěn potrubí Hep2O?

ODPOVĚĎ: Nominální velikost - Skutečný průměr min / max (mm) - Tloušťka stěny min / max (mm)

10 - 9.9 / 10.1 - 1.5 / 1.8

15 - 14.9 / 15.1 - 1.7 / 2.0

22 - 21.9 / 22.1 - 2.0 / 2.3

28 - 27.9 / 28.1 - 2.6 / 2.9

32 - 32.0 / 32.3 - 3.0 / 3.3

40 - 40.0 / 40.3 - 3.7 / 4.1

50 - 50.0 / 50.3 - 4.6 / 5.0
Toto oddělení je prázdné.

Náš sortiment

Kontakt

Miroslav

Miroslav

miroslav Zavinac avea Tecka cz
 
724 126 532

Ivana

Ivana

mrazova Zavinac avea Tecka cz
 
724 126 532

Romana

Romana

jakesova Zavinac avea Tecka cz
 
724 126 943

Rychlá otázka


captcha image

 

 

 
Vážený zákazník,
objednávky přijaté po 20.12.2018 budou expedovány po 6.1.2019. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků.
Vážený zákazník,
z technických důvodů bude vyřizování objednávek dne 14.9.2020 pozastaveno. Omlouváme se za komplikace.
isoTermostaty pro čerpadlá
Termostaty pro čerpadlá
isoDoporučený termostat
Vaillant multiMATIC 700
isoDoporučený termostat
Emos EMP911
routerDoporučené kouřovody
Doporučené kouřovody
swap_callsDoporučené potrubí
Pex-AL-Pex 16x2
call_splitDoporučené rozdělovače
Doporučené rozdělovače
merge_typeDoporučené spojky
Doporučené spojky
border_outerDoporučené desky
Doporučené systémové desky
battery_charging_fullDoporučené záložní zdroje
Doporučené záložní zdroje
format_color_fillDoporučená směs
Doporučená nemrznoucí směs
powerDoporučené spirály
Doporučené vytápěcí tyče
ondemand_videoVideo montáže HEP2O
Video montáže
buildPomůcky na montáž
Pomůcky na montáž
flip_to_frontDoporučené skříňky
Doporučené skříňky

AVEA.CZ | Internetový velkoobchod