Elide Fire automatický hasiací prístroj

Elide Fire automatický hasiací prístroj

Automatický hasiací prístroj na uhasenie požiaru v kotolni, v domácnosti, pri krbe, otvorenom ohnusku. - ELIDE FIRE

 

Otvorený plameň aktivuje zápalnú šnúru, ktorá odpáli piropatrónu vo vnôtri prístroja a na velký pristor roznesie hasiaci prášok.

 

Možnosť zavesenia na stenu (učinné pri kotolnách s plynovým, alebo kotlom na tuhé palivo.)

 

Typ výrobku: iné pyrotechnické výrobky, pyrotechnické hasiace prostriedky 

Kategória: P 1 
Registračné číslo: 1395 – P1 – 0128/2010 
Hmotnosť hasiacej práškovej zmesi: 1,3 kg 
Celková hmotnosť prostriedku: 1,5 kg 
NEC: 4,0 g 
Priemer gule: 147 mm 
Varovný zvukový signál: 120 dB 
Teplota použiteľnosti a skladovania: – 40 + 85 ˚C 
Prostriedok zabezpečí uhasenie začiatkov požiaru v miestnostiach s rozlohou do 8 – 10 m², oheň v objeme cca 30 – 35 m³. 
Vplyv pádu z výšky 2,5 m – bez porušenia funkčnosti.

 


Kontakt pre ATRIA.SK: 0917 710 567, 0917 133 662
 
Naše cena bez DPH:
1 669,64 Kč
Naše cena s DPH:
2 020 Kč

ks
Cenníková cena s DPH:
2 245 Kč
Ušetříte:
225 Kč
Sleva obchodu AVEA.CZ:
10%
Výrobce:
ELIDE FIRE
Dostupnost:
Skladem
Skladem:
17 ksPopis zboží

Prostriedok sa skladá z ochranného obalu, z hasiacej práškovej zmesi FUREX 770, zo špeciálneho tlakového zariadenia a zo siete aktivačných zápalných šnúr.

Pri kontakte s otvoreným ohňom sa prostriedok sám aktivuje, zápalné šnúry zhoria, ochranný obal gule praskne, zaznie varovný signál a uvoľnená hasiaca prášková zmes uhasí vznikajúci požiar vo svojom okolí.

 

ELIDE FIRE je najjednoduchšie a najefektívnejšie opatrenie, ktorým môžete znížiť riziko požiaru a zároveň vzniknutému ohňu účinne čeliť. Takmer univerzálne použitie a revolučne jednoduchý princíp znamenajú istotu, že sa na ELIDE FIRE môžete vždy spoľahnúť. ELIDE FIRE – v horúcich chvíľach sa jednoducho hodí. 

 

home01

AKO ELIDE FIRE FUNGUJE?

Hlavnou výhodou prostriedku je jednoduchý a bezpečný princíp fungovania. V prípade vznikajúceho požiaru sa ELIDE FIRE jednoducho hodí do ohňa. V kontakte s plameňmi sa prostriedok automaticky sám aktivuje a vznikajúci požiar na ploche 8 – 10 m²  ( 30 - 35m3 ) spoľahlivo a okamžite uhasí.

 

 

home02

ELIDE FIRE okamžite uhasí pevné látky, horľavé kvapaliny i požiare elektrických zariadení. Navyše slúži ako 24-hodinový dohľad nad miestami so zvýšeným rizikom vzniku požiaru, ako sú elektrické rozvody či ističe. Pri vzniku požiaru sa ELIDE FIRE sám aktivuje, vznikajúci požiar v zárodku uhasí a v neposlednom rade varovným zvukovým signálom upozorní na nebezpečenstvo.

 

 

Časté otázky:

 

Ako to funguje? 
Požiar vznikne vtedy, keď je prítomný nejaký horľavý materiál, kyslík a teplo, ktoré roznietia plamene.

 

Prečo sú niektoré palivá viac horľavé (ľahšie zápalné) ako iné?

Ľahko zápalné horľavé materiály sú tie, ktoré sa odparujú a ľahko sa zmiešavajú so vzduchom (kyslíkom), pričom sa požiar

dosahuje rýchlejšie. Tieto materiály sa ľahšie vznietia.

 

Prečo sa obyčajne drevo zapáli ťažšie než plasty?

Je to vyššia horľavosť, ktorá spôsobuje rýchlejšie vznietenie určitých materiálov, ako je vysvetlené v druhej odpovedi. Spôsobuje ju predovšetkým ich vyššia schopnosť miešať sa so vzduchom a vytvárať zmes, ktorá sýti požiar.

 

Čo musí byť prítomné, aby mohol vzniknúť požiar?

Ľahko zápalné horľavé materiály sú tie, ktoré sa odparujú a ľahko sa zmiešavajú so vzduchom (kyslíkom), tým rýchlejšie dosahujú spaľovací pomer palivo: vzduch: kyslík a ľahšie sa vznietia.

 

Požiar akého rozsahu sa najľahšie hasí?

Ako si dokážete domyslieť, najľahšie sa hasia malé požiare, pretože produkujú oveľa menej tepla, ktoré je potrebné schladiť na nižšie hodnoty, aby bolo možné oheň trvale uhasiť.

 

Aké sú základné problémy pri hasení plameňov?

Pri vzniku požiaru sa niekedy stáva, že v počiatočných – rozhodujúcich minútach si nikto nevšimne, že plamene sa rozhárajú. Skôr, ako si obete uvedomia problém, môže ich požiar obklopovať na všetkých únikových trasách alebo ich môže zadusiť dym, ktorý je sám osebe nebezpečným zabijakom. Preto je potrebné mať k dispozícii protipožiarne vybavenie, ktoré môže buď uhasiť celý požiar, alebo vytvoriť únikovú cestu pre ohrozené osoby.

 

Aké sú hlavné nedostatky rôznych protipožiarnych systémov?

Najbežnejším problémom býva nedostatok údržby bežného protipožiarneho vybavenia. Vo všeobecnosti tieto zariadenia potrebujú kontrolu, čistenie (predovšetkým samočinné hasiace zariadenia – rozstrekovače) a príležitostné preskúšanie, pretože inak sa môže znížiť ich schopnosť rozstrekovať hasiaci prostriedok alebo vodu. Potrubia, ktoré privádzajú vodu alebo chemikáliu, sa môžu upchať usadeninami alebo hrdzou, rozprašovače práškových chemických hasiacich prostriedkov môžu stratiť svoj tlak a v nich obsiahnutá chemikália sa usadí a pod., čo môže spôsobiť, že sú „zapečené“ práve vtedy, keď sú najviac potrebné. Často je potrebných veľa vzácnych minút, kým sa požiarnici dostavia na miesto požiaru a zatiaľ – pre zastarané alebo zle udržované vybavenie v mieste požiaru – sa požiar voľne šíri spolu so strašnými stratami na životoch a majetku, ktoré nutne spôsobuje.

 

Ako môžeme predchádzať obavám z náhodného požiaru?

Vybavte svoj dom a pracovisko hasiacimi guľami ELIDE FIRE! Reagujú na plamene samostatne, bez zásahu človeka. Pri ich prudkom otvorení sa hasiaca chemikália obsiahnutá v nich rozptýli až do okolitého priestoru v objeme 9,12 m3 (účinný polomer priestoru je 1,296 m), v ktorom sa chemikália rozptýli rovnomerne vo všetkých smeroch!

Ako sa inštalujú protipožiarne gule ELIDE FIRE?

Namontujte ich v blízkosti materiálov, pri ktorých môže dôjsť k požiaru, alebo v blízkosti elektrických obvodov. Keď sa k nim priblíži oheň, s hlučným tresknutím vybuchnú! To je pre vás jasným varovným signálom, že vzniká požiar. Môžete skontrolovať, či bol požiar úplne uhasený, alebo včas vyhľadať bezpečné miesto, pokiaľ požiar nebol uhasený. Gule možno využiť aj na vytvorenie únikovej cesty cez miesto požiaru.

 

Čo treba robiť, ak dôjde k prieniku požiaru zo stropu alebo z iného vyššie položeného miesta?

Protipožiarne gule namontujte v blízkosti takých miest, kde môže dôjsť k požiaru. To je najlepšie preventívne opatrenie, ktoré môže zabezpečiť uhasenie plameňa, nech by sa vyskytol kdekoľvek.

 

Možno protipožiarne gule ELIDE FIRE použiť na uhasenie požiaru v exteriéri/lesného požiaru?

Účinný polomer dosahu štandardnej protipožiarnej gule ELIDE FIRE je asi príliš obmedzený na použitie vo vonkajších priestoroch. Aj obyčajný vietor môže rozdúchať oheň alebo, ak je dostatočne silný, môže zapríčiniť, že chemická hasiaca látka sa šíri nerovnomerne. Na zvládnutie takých situácií vyvíjame väčšie – špecializované výrobky.

 

Je chemická hasiaca látka použitá v protipožiarnych guliach ELIDE FIRE nebezpečná?

Nie! Nie je nebezpečná pre ľudí, zvieratá ani predmety. Dostala bezpečnostný certifikát v Nemecku a je šetrná k životnému prostrediu. Náš výrobok nie je nebezpečný!

 

 

 

Je zvuk, ktorý vzniká pri aktivácii protipožiarnych gúľ ELIDE FIRE, škodlivý pre sluch?

Gule spôsobia hluk vtedy, keď sa prudko otvoria. Intenzita hluku je približne 140 dB alebo nižšia, preto je v rámci univerzálnych noriem na ochranu sluchu. Vo všeobecnosti platí, že okolo sto „výbuchov“ gúľ za deň, ktoré pôsobia na nechránený sluch, nespôsobí trvalú stratu sluchu.

 

Možno protipožiarne gule ELIDE FIRE používať na hasenie rozsiahleho požiaru naftových palív?

Neodporúča sa to, pretože pri výbuchu môže dôjsť k rozstreknutiu veľkého množstva ropných látok alebo horľavých kvapalín. Ak sa horľavá kvapalina nachádza v malom priestore a guľa sa dá aktivovať tak, aby sa zabránilo rozstreknutiu kvapaliny alebo aby nedošlo k ponoreniu gule do kvapaliny, potom možno guľu účinne použiť na udusenie ohňa. Za takých okolností je však dôležitým pravidlom, ktoré treba mať na pamäti, že chceme rozprášiť chemický hasiaci prostriedok, nie plamene! Preto bude lepšie, ak výbuch gule nastane nad takým požiarom, nie v jeho základni.

 

Na čo potrebujeme protipožiarne gule ELIDE FIRE, keď máme iné protipožiarne vybavenie?

Gule ELIDE FIRE sa použijú oveľa ľahšie, prirodzenejšie, logickejšie a jednoduchšie na uhasenie väčšiny požiarov. Ak sa dostanete k protipožiarnej guli ELIDE FIRE skôr než požiar, len ju hodíte do ohňa a odstúpite

DiskuzeZboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.
Vážený zákazník,
objednávky přijaté po 20.12.2018 budou expedovány po 6.1.2019. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků.
Vážený zákazník,
z technických důvodů bude vyřizování objednávek dne 14.9.2020 pozastaveno. Omlouváme se za komplikace.
isoTermostaty pro čerpadlá
Termostaty pro čerpadlá
isoDoporučený termostat
Vaillant multiMATIC 700
isoDoporučený termostat
Emos EMP911
routerDoporučené kouřovody
Doporučené kouřovody
swap_callsDoporučené potrubí
Pex-AL-Pex 16x2
call_splitDoporučené rozdělovače
Doporučené rozdělovače
merge_typeDoporučené spojky
Doporučené spojky
border_outerDoporučené desky
Doporučené systémové desky
battery_charging_fullDoporučené záložní zdroje
Doporučené záložní zdroje
format_color_fillDoporučená směs
Doporučená nemrznoucí směs
powerDoporučené spirály
Doporučené vytápěcí tyče
ondemand_videoVideo montáže HEP2O
Video montáže
buildPomůcky na montáž
Pomůcky na montáž
flip_to_frontDoporučené skříňky
Doporučené skříňky

AVEA.CZ | Internetový velkoobchod